सहायक अभियंता सिविल

नाम :   स्थान :  
क्रमज्‍ये0 क्रमअधिकारी का नामगृह जनपदजन्‍मतिथि पदनामअधिकारी का अतिरिक्त प्रभारवर्तमान तैनातीकब से दूरभाष
1  श्री नरेश कुमारबुलन्दशहर06/09/1972 Noमुख्य अभियन्ता कार्यालय अलीगढ़14/07/2021
2  श्री ऋतु राज सिंहमाहामायानगर29/12/1983 Noप्रान्तीय खण्ड अलीगढ़।15/10/2011
3  श्री तेजवीर सिंहमथुरा15/07/1963 Noप्रान्तीय खण्ड अलीगढ़।22/07/2016
4  श्री अशोक कुमारबुलन्दशहर05/05/1974 Noप्रान्तीय खण्ड अलीगढ़।27/07/2019
5  श्रीमती गरिमा गुप्तालखनऊ06/10/1984 Noनिर्माण खण्ड-1 अलीगढ़।28/04/2012
6  श्री वसीम अखतरइलाहाबाद15/08/1979 Noनिर्माण खण्ड-1 अलीगढ़।23/05/2013
7  श्री संदीप्त कुमार गुप्तामुरादाबाद23/03/1963 Noनिर्माण खण्ड-1 अलीगढ़।07/08/2015
8  श्री अतुल कुमार अग्रवालबुलन्दशहर01/07/1964 Noनिर्माण खण्ड-1 अलीगढ़।20/07/2021
9  श्री योगेश कुमारबुलन्दशहर15/09/1975 Noप्रान्तीय खण्ड एठा।22/07/2017
10  श्री भूप सिंह शर्मामथुरा09/09/1963 Noनिर्माण खण्ड-1 एटा।17/11/2018
12345678910...